Mazurkiewicz Łukasz

Prezes Zarządu Instytutu Badawczego ARC Rynek i Opinia

Łukasz Mazurkiewicz

Socjolog (Uniwersytet Warszawski), Master of Business Administration (Warsaw-Illinois Executive MBA), od ponad 30 lat związany z branżą badań rynku i opinii publicznej. 

Od 1994 roku Prezes Zarządu Instytutu Badawczego ARC Rynek i Opinia, Członek Zarządu Organizacji Firm Badania Opinii Rynku (w latach 2004-2008 Prezes Zarządu, wcześniej także Przewodniczący Komisji Odpowiedzialności Zawodowej), członek ESOMAR i PTBRiO, członek i przewodniczący Rad Programowych Kongresu Badaczy Rynku i Opinii.