Albrychiewicz Izabela

CEO GroupM

izabela_albrychiewicz

Ma ponad 20-letnie doświadczenie w branży reklamowej. Karierę rozpoczęła w Zenithmedia, następnie w 1999 r. przeszła do mediowych struktur WPP. Kierowała MEC – w 2009 r. awansowała na stanowisko dyrektora zarządzającego, a dwa lata później – CEO. Po fuzji MEC i Maxusa oraz powołaniu Wavemaker w 2018 r., stanęła na czele połączonych struktur. Rok później sieć awansowała ją do roli lidera regionalnego. W kwietniu 2019 r. objęła funkcję prezesa GroupM – największej polskiej grupy mediowej zrzeszającej wszystkie agencje mediowe WPP. Aktywnie angażuje się w branżowe inicjatywy, zasiada m.in. w zarządach SAR oraz IAA. W 2015 r. została pierwszą kobietą z tytułem ADMAN Roku przyznawaną w konkursie „Press”. Magazyn „Wprost” wyróżnił ją jako “Wizjonera XXI wieku” w raporcie o niezwykłych osobowościach z obszaru nauki i biznesu.