Witek-Hajduk Marzanna K., Prof. dr hab.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Marzanna-Witek-Hajduk-thumb

Profesor w SGH, prodziekan Szkoły Doktorskiej SGH oraz kierownik Katedry Biznesu Międzynarodowego w Kolegium Gospodarki Światowej. Pomysłodawca i kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Marką oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania na Rynku Dóbr i Marek Luksusowych.

Kierownik i wykonawca w licznych projektach badawczych dotyczących problematyki zarządzania marką, w tym strategii marek producentów oraz marek detalistów, międzynarodowych strategii marek z rynków wschodzących, a także aliansów marketingowych, relacji producenci-detaliści, internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw oraz modeli biznesu.

Autorka, współautorka lub redaktorka licznych monografii i artykułów m.in. z zakresu zarządzania marką, np.: „Zarządzanie marką”, „Zarządzanie silną marką”, „Alianse marketingowe. Partnerstwa przedsiębiorstw dla zwiększenia konkurencyjności” oraz „Międzynarodowe strategie marek. Perspektywa przedsiębiorstw z rynków wschodzących”.