Witek-Hajduk Marzanna K.

prof. SGH dr hab. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Marzanna-Witek-Hajduk-thumb

Profesor SGH w Warszawie, prodziekan Szkoły Doktorskiej SGH oraz kierownik Katedry Biznesu Międzynarodowego Instytutu Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu w Kolegium Gospodarki Światowej. Pomysłodawca i kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Marką i Podyplomowych Studiów Zarządzania na Rynku Dóbr i Marek Luksusowych. Kierownik i wykonawca w licznych projektach badawczych dotyczących problematyki zarządzania marką, w tym strategii marek producentów oraz marek detalistów, międzynarodowych strategii marek z rynków wschodzących, a także aliansów marketingowych, relacji producenci-detaliści, internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw oraz modeli biznesu. Autorka, współautorka lub redaktorka licznych monografii i artykułów m.in. z zakresu zarządzania marką, np.: „Zarządzanie marką”, „Zarządzanie silną marką”, „Alianse marketingowe. Partnerstwa przedsiębiorstw dla zwiększenia konkurencyjności” oraz „Międzynarodowe strategie marek. Perspektywa przedsiębiorstw z rynków wschodzących”.