Wolniak Michał

President & Head of Advisory VML Poland

michal_wolniak

Z branżą marketingową związany od 20 lat. Założyciel europejskiego hubu sieciowej agencji

reklamowej VML z holdingu WPP. Odpowiada za poszukiwanie i prototypowanie nowych rozwiązań

biznesowych oraz ich adaptację do istniejących procesów i specyfiki organizacji klienta. Prowadzi

projekty transformacji cyfrowej biznesu klientów według metodyki Connected Consumer Experience.

Wraz z zespołem VML Poland zdobył 165 nagród na najważniejszych festiwalach branżowych.

Dwukrotnie nagradzany tytułem Człowieka Roku. Współzałożyciel Nightly. Uwielbia teatr. Seryjny ojciec (poczwórny).