XVI Edycja Superbrands

Organizacja Superbrands jest jedyną na świecie niezależną jednostką promującą ideę brandingu poprzez identyfikację, nagradzanie i prezentację studiów przypadku marek, które osiągnęły rynkowy sukces. Superbrands od 28 lat wyłania najsilniejsze marki na danym rynku – dzisiaj działa już w blisko 90 krajach.

Proces Certyfikacji Superbrands 2022

(czyli jak otrzymać wyróżnienie)

Etap I Badanie konsumenckie

Na potrzeby bieżącej edycji konkursu wykorzystane zostało badanie konsumenckie, które objęło ponad 2 500 marek. Zrealizowane zostało w styczniu 2022 r. metodą CAWI, na próbie N = 3000 przez Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia. Ocena wizerunkowej siły marek obecnych na rynku nastąpiła w oparciu o definicję „Superbrand”.

Superbrand to marka, która osiągnęła najlepszą reputację w swojej dziedzinie.

Oferuje klientom znaczące emocjonalne bądź fizyczne korzyści, których pragną i które rozpoznają̨.

Korzyści te stanowią̨ o jej przewadze nad markami konkurencyjnymi.

W ten sposób określony został kluczowy współczynnik, jakim jest Indeks Siły Marki Superbrands, będący ilością głosów respondentów oddanych na markę w Badaniu Konsumenckim. Najwyżej ocenione marki w każdej kategorii (marki z indeksem powyżej 70% średniej indeksu TOP 3 marek w kategorii) otrzymały tytuł Superbands 2022.

Etap II Obrady Rady Marek

Eksperci wchodzący w skład Rady Marek dzięki swojemu szerszemu spojrzeniu na tematykę związaną z markami są w stanie swoimi głosami dopełnić wyniki badania konsumenckiego. Tytuł Superbrands 2022 otrzymały marki, które osiągnęły w głosowaniu Rady Marek ocenę pozytywną na poziomie 50% + 1 wszystkich oddanych głosów. Poznaj członków Rady Marek.

rada-marek-eksperci

Etap III – Wyłonienie Laureatów

O przyznaniu tytułu Superbrands 2022 zdecydowały połączone wyniki niezależnego badania konsumenckiego oraz wyniki głosowania członków Rady Marek. Wszystkie marki wyróżnione tytułem Superbrands 2022 otrzymają list gratulacyjny, możliwość bezpłatnego wykorzystania tytułu w komunikacji wewnętrznej i PR oraz zaproszenie do Klubu Superbrands, które daje nieograniczone możliwości prezentacji wyróżnionych marek.

Regulamin bieżącej edycji Konkursu dostępny jest do pobrania.