XIII Edycja Superbrands

Etap I Badanie konsumenckie

Na potrzeby bieżącej edycji Konkursu wykorzystane zostało badanie konsumenckie zrealizowane we wrześniu 2017 r. metodą CAWI, na próbie N = 10 037 przez Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia, które objęło prawie 2 000 marek.

W ten sposób określono kluczowy współczynnik, jakim jest indeks siły marki Superbrands. Indeks ten jest różnicą polecania i odradzania marki.

Etap II Obrady Rady Marek

O przyznaniu tytułów Superbrands 2019 zadecydowali wspólnie Eksperci zasiadajacy w Radzie Marek Superbrands oraz Konsumenci.

Więcej informacji o raportach: raporty@superbrands.pl, 22-646-26-76