Wielkie Marki od Kuchni – najsilniejsze marki zagoszczą na najstarszej uczelni ekonomicznej w Polsce.

10 maja 2016 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy między Superbrands Polska a Szkołą Główną Handlową w Warszawie. W ramach Strategicznego Partnerstwa zostanie zrealizowany projekt Wielkie Marki od Kuchni.

Wielkie Marki od Kuchni to cykl otwartych seminariów, który ma służyć popularyzacji tematu zarządzania marką. W ramach projektu menedżerowie najskuteczniejszych firm działających w Polsce i za granicą, będący gestorami najsilniejszych marek, podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem prezentując najlepsze praktyki z zakresu strategii marek na rynku polskim i na rynkach zagranicznych. Prezentacji każdego z opisów przypadków towarzyszyć ma dyskusja z udziałem zaproszonych praktyków oraz przedstawicieli świata nauki.

„Misją Superbrands jest promowanie idei brandingu poprzez prezentowanie historii najsilniejszych marek; robimy to na całym świecie publikując Albumy zawierające case studies czołowych graczy. Dzięki współpracy z SGH będziemy mieli okazję przybliżyć drogę do sukcesu najskuteczniej kreowanych marek w Polsce szerszemu gronu odbiorców” – mówi Monika Kowalewska, Dyrektor Projektu Superbrands w Polsce.

Zamiarem organizatorów jest podjęcie w trakcie seminariów szerokiego spektrum zagadnień takich jak m.in.: ekspansja marki na rynek zagraniczny, kształtowanie portfela/architektury marek na rynku lokalnym i międzynarodowym, standaryzacja vs. adaptacja strategii marketingowej marki na rynku międzynarodowym, narzędzia rewitalizacji marki, skuteczne strategie marek detalistów oraz strategie marek producentów w reakcji na konkurencję ze strony marek detalistów, kreowanie marki dla młodych konsumentów czy seniorów oraz skuteczne sojusze marek biznesowych, w tym z markami kultury i sportu.

„Zamiarem naszym jest, aby w rezultacie projektu powstała oryginalna książka prezentująca opisy przypadków najlepszych polskich i zagranicznych marek działających na rynku polskim oraz przykłady ekspansji polskich marek na rynki zagraniczne” – mówi Profesor SGH dr hab. Marzanna Witek-Hajduk, prof. SGH, z Kolegium Gospodarki Światowej SGH, odpowiedzialna za projekt po stronie uczelni.

Adresatami cyklu seminariów „Wielkie marki od kuchni” są studenci studiów licencjackich i magisterskich, słuchacze studiów doktoranckich i podyplomowych oraz typu MBA, a także absolwenci SGH i innych uczelni oraz praktycy biznesu.

Pierwsze seminarium odbędzie się 31 maja w gmachu głównym SGH w Warszawie (al. Niepodległości 162), a jego bohaterem będzie marka KOŁO. Prezes Przemysław Powalacz, absolwent SGH, opowie o historii sukcesu marki KOŁO w trudnej marketingowo kategorii.

Udział w seminariach jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja: http://www.uczestnicy.pl/event/wielkie-marki-od-kuchni-1
********************************************************************************************************************

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, założona w 1906 roku jako Prywatne Kursy Handlowe Męskie Augusta Zielińskiego, jest najstarszą uczelnią ekonomiczną w Polsce, a zarazem jednym z wiodących uniwersytetów ekonomicznych w Europie. Co roku mury uczelni opuszcza ponad 2 000 nowych absolwentów. Statystycznie co trzeci ekonomista w Polsce w XX w. był absolwentem naszej Uczelni.

Więcej informacji na stronach: www.sgh.edu.pl

Superbrands to jedyna na świecie niezależna organizacja promującą ideę brandingu poprzez identyfikację, nagradzanie i opisywanie drogi do sukcesu najsilniejszych marek. Powstała w 1994 roku w Wielkiej Brytanii. Obecnie działa w ponad 80 krajach na całym świecie.

Projekt Superbrands jest obecny w Polsce od 2004 roku. W każdej edycji wyłaniani są liderzy wśród marek biznesowych i konsumenckich. Tytuły Superbrands przyznawane są na podstawie wyników corocznych niezależnych badań rynku oraz głosów tzw. Rady Marek – niezależnego gremium ekspertów w dziedzinie marketingu, reklamy i brandingu. Dotychczas odbyło się dziewięć edycji projektu Superbrands Polska. Laureaci dołączyli do elitarnego Klubu Superbrands, a ich marki znalazły się w kolejnych wydaniach Albumu Superbrands. Wyłącznym przedstawicielem Superbrands w Polsce jest firma New Communications.

Więcej informacji na stronach www.superbrands.pl i www.facebook.com/superbrands.polska