Proces Certyfikacji

Po 10 edycjach projektu Superbrands w Polsce została zmodyfikowana metodologia wyłaniania najsilniejszych marek na rynku. Jeszcze bardziej uwzględniony został głos konsumenta i to co najważniejsze – zaufanie do marek i uznanie ich jakości, które sprawiają, że bez wahania polecamy je bliskim.

 

Laureaci Procesu Certyfikacji Superbrands 2016/17 – POBIERZ

Proces Certyfikacji Superbrands składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie, w ramach badania konsumenckiego realizowanego przez ARC Rynek i Opinia na łącznej próbie ponad 15 tysięcy respondendtów, mierzony jest poziom rekomendacji oraz znajomości marek wśród konsumentów. W drugim etapie eksperci Rady Marek Superbrands podczas obrad dokonują oceny spójności i przejrzystości oraz wyróżnialności marek.

Udział kryteriów w finalnej ocenie:

udzial2

Pobierz pełen opis Procesu Certyfikacji.

 

Wszyscy laureaci zostaną listownie poinformowani o wyróżnieniu, otrzymają bezpłatny certyfikat oraz możliwość wykorzystania tytułu w działaniach PR. Laureaci mają także możliwość dołączenia do Klubu Superbrands.

Raporty z badania konsumenckiego

 

Badanie konsumenckie na potrzeby edycji 2016/17 zrealizowane zostało we wrześniu 2016 r., metodą CAWI, na próbie N=15037 przez instytut badawczy ARC Rynek i Opinia i obejmie ponad 2000 marek konsumenckich. Wyniki badania zostaną zważone do struktury populacji pod względem płci i przedziału wiekowego.

 

Dla każdej kategorii wspólnie z ARC Rynek i Opinia oferujemy raporty z badania.

W raportach znaleźć można następujące dane dotyczące marek z danej kategorii:

– znajomość wspomaganą marki
– wskaźnik rekomendacji marki
– profil rekomendacji marki
– wskaźniki customer experience

Pobierz listę kategorii, dla których dostępne są raporty.

Więcej informacji o raportach: raporty@superbrands.pl, 22-646-26-76