O badaniu

Jedno z szerzej zakrojonych konsumenckich badań rynku w Polsce pozawala nam poznać i zrozumieć układ sił w poszczególnych kategoriach. Przyglądamy się szeroko rynkowi, uwzględniając wszystkie istotne marki w każdej z badanych kategorii. Do tworzenia pierwotnej listy marek angażujemy ekspertów i dziennikarzy branżowych, a także co roku przeprowadzamy pilotażowe badanie rynku umożliwiające konsumentom dopisanie dodatkowych marek do listy. Badanie konsumenckie jest kluczowym elementem Procesu Certyfikacji Superbrands oraz Created in Poland Superbrands. (czytaj więcej o Procesie Certyfikacji).

 

Badanie konsumenckie na potrzeby edycji 2016/17 realizowane jest we wrześniu 2016 r., metodą CAWI, na próbie N>15000 przez instytut badawczy ARC Rynek i Opinia i obejmie ponad 2000 marek konsumenckich. Wyniki badania zostaną zważone do struktury populacji pod względem płci i przedziału wiekowego.

 

Dla każdej kategorii wspólnie z ARC Rynek i Opinia oferujemy raporty z badania.

W raportach znaleźć można następujące dane dotyczące marek z danej kategorii:

– znajomość wspomaganą marki
– wskaźnik rekomendacji marki
– profil rekomendacji marki
– wskaźniki customer experience

Pobierz listę kategorii, dla których dostępne są raporty.
Więcej informacji o raportach: raporty@superbrands.pl, 22-646-26-76