Formularz kontaktowy Superbrands 2020

Formularz kontaktowy Superbrands 2020
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest New Communications Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Bałuckiego 20/3, 02-557 Warszawa NIP 5213491102  KRS  0000307803, REGON 14148307000000 (dalej jako: „Administrator”). Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenie korespondencji pomiędzy Administratorem a Państwem. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ich ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania przeniesienia Pana/Pani danych osobowych. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia działalności marketingowej przez Administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast konieczne dla skontaktowania się z Administratorem. Informujemy, że zebrane dane osobowe nie będą udostępniane.  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez administratora. W celu realizacji praw związanych z ochroną danych osobowych z administratorem danych można skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na adres: superbrands@supebrands.pl