Łabno-Falęcka Ewa, dr

Dyrektor Corporate Communication & External Affairs, Mercedes-Benz Polska, Dyrektor Marketingu, Komunikacji i Relacji Zewnętrznych, Mercedes-Benz Manufacturing Polska

mid_ewalabno-falecka

Z wykształcenia filolożka. Studiowała w Krako­wie, Berlinie i Fryburgu Bryzgowijskim; doktory­zowała się na Uniwersytecie Eberharda Karola w Tybindze w Niem­czech. W latach 1993-1999 pełniła funkcję radcy do spraw kultury w Ambasadzie RP w Bonn. Od 1999 związana z koncernem Daimler w Polsce. Jest współzałożycielką i prezeską Stowarzyszenia Part­nerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego (2006-2010) i Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (2008-2012). Laureatka wielu nagród branżowych, m.in. Golden Arrow, PRotony, dwukrotnie „Dyrektor Marketingu Roku” w konkursie MediaRun, dwu­krotnie nominowana do nagrody European Excellence Award; Grand Prix „Businesswoman of the Year” w kategorii „Korporacja” w konkur­sie „Sukces pisany szminką” (2017). Odznaczona resortową odznaką „Zasłużona dla Transportu RP”, a także odznaczeniem państwowym Krzyż Zasługi na Wstędze Republiki Federalnej Niemiec.